Poznajmy stypendystów „Wiedza Start”

W czerwcu byli jeszcze uczniami Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego, obecnie uczęszczają do Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Tczewie. Nasi absolwenci przystąpili do programu stypendialnego  „Wiedza Start” dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, realizowanego jest ze środków Zakładu Produkcji Kruszyw w Gniewie. Uczniowie, którzy osiągnęli wspaniałe wyniki z egzaminu matematycznego w klasie ósmej oraz wysokie oceny z przedmiotów przyrodniczych, otrzymali nagrody pieniężne.

Jesteśmy dumni jako „Szkoła z Przyszłością”, że wyniki  egzaminu z matematyki po szkole podstawowej –  powyżej 90%, pozwoliły zakwalifikować 2 uczniów z naszej placówki do otrzymania tego zaszczytnego wyróżnienia.

Młodzi, zdolni Gniewianie: uczennica klasy VIIIa – Zofia Kopp Ostrowska oraz uczeń klasy VIIIb – Aleksander Pek, z rąk Pana Dyrektora Mirosława Narlocha otrzymali wyróżniające dyplomy i znaczące nagrody pieniężne ufundowane przez Dyrekcję Zakładu Kruszyw w Gniewie.

Bardzo dziękujemy Pani Joannie Wachowskiej – pomysłodawczyni i organizatorowi programu stypendialnego „Wiedza Start”, rozwijającego zainteresowania przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi.

M. Fandrejewska