Pożegnanie absolwentów

My,  absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie – przyrzekamy godnie reprezentować swoją szkołę i rozsławiać imię jej patrona Jana III Sobieskiego”

24 czerwca 2022 roku to dzień, w którym uczniowie klas ósmych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie po raz ostatni usłyszeli dźwięk dzwonka szkolnego i odebrali świadectwa. W czwartkowe popołudnie 23.06.2022 roku odbyło się uroczyste podsumowanie ośmioletniej nauki naszych absolwentów. Zaproszeni zostali liczni goście, zarówno władze Miasta i Gminy Gniew, dyrekcja szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców działającej przy SP1  nauczyciele, rodzice naszych ósmoklasistów oraz ich koledzy i koleżanki z klas siódmych. Wszystkich zgromadzonych serdecznie przywitał Dyrektor Szkoły –   Mirosław Narloch. Następnie uczniowie klas ósmych przekazali sztandar swoim młodszym kolegom, którzy decyzją Rady Pedagogicznej zostali wyłonieni zgodnie z obowiązującym regulaminem. W skład nowego pocztu sztandarowego wchodzą: Maja Romanowska, Antonina Brzezińska, Adrianna Piwowarczyk, Magdalena Knot, Cyprian Benyśkiewicz i  Szymon Bafia. Delegacje z klas VIII złożyły w asyście nowych sztandarowych uroczyste ślubowanie.  
Szkoła każdemu kojarzy się z wynikami w nauce. Praca naszych absolwentów została doceniona wielokrotnie.  Z rąk Pani Wiceburmistrz – Joanny Kamińskiej troje uczniów: Maria Szmyt z klasy VIIIa, Agata Ruda i Konrad Jankowski z klasy VIIId otrzymało nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Gniew za najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie.  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewie – Pan Mirosław Narloch, wręczył nagrodę  uczennicy klasy VIIIa – Julii Janickiej, której kandydaturę pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna. Wychowawcy klas ósmych i nauczyciele wychowania fizycznego uhonorowali wyróżniających się uczniów  nagrodą książkową i pamiątkowym dyplomem, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne.

Szkołę podstawową w roku szkolnym 2021/2022 z wyróżnieniem ukończyli:

– z VIII a: Janicka Julia, Karzyńska Blanka, Skowyra Mikołaj, Strehlau Nikola, Szmyt Maria, Zakrzewska Jagoda,
– z VIIIb: Kuberski Oskar, Kujawski Igor,
– z VIIIc:  Górska Julia,  Gryszkiewicz Kamila,  Rompa Aleksandra,  Simon Wiktoria,
– z VIIId: Bendyk Paweł,  Dominikowska Karolina, Firyn Szymon,  Jankowski Konrad,  Klimczak Jakub, Kruczyńska Wiktoria,  Murawska Patrycja, Ostrowski Marceli,  Plutowski Oskar, Rajski Olivier, Ruda Agata,  Słapka Kamil,  Szumal Paweł,  Wyczyński Damian. 
Wiele pochwał i upominków od opiekunów samorządu uczniowskiego i szkolnego klubu wolontariatu spłynęło również do tych ósmoklasistów, którzy aktywnie pracowali na dobre imię szkoły. Dyplomy za ogromny wkład pracy  zostały wręczone laureatom i finalistom konkursów szczebla powiatowego i wojewódzkiego z biologii, chemii, matematyki i kompetencji społecznych –  Pomorskiej Ligi Zadaniowej działającej  ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

Zakończenie roku szkolnego to czas rozstań i pożegnań, dlatego uczniowie klas VIII skierowali swoje podziękowania i życzenia w stronę nauczycieli, wychowawców, trenerów i pozostałych pracowników szkoły. Ciepłe słowa popłynęły  również w stronę swoich rodziców, za wsparcie każdego dnia.  Ciepło pożegnali się także z młodszymi kolegami, którzy z kolei życzyli absolwentom wielu sukcesów w szkołach ponadpodstawowych. 

Galeria zdjęć – kliknij

M. Fandrejewska
E. Kłos