„Pogotowie ekologiczne”

Z okazji Światowego Dnia Ziemi, uczniowie klas IIa i VIc przygotowali inscenizację ekologiczną pod tytułem „Pogotowie ekologiczne” by promować postawy proekologiczne wśród dzieci. Swoim występem chcieliśmy uświadomić jak kruchy jest ekosystem planety ludzi.

Uczniowie wraz z zaproszonymi milusińskimi z gniewskich przedszkoli obejrzeli przedstawienie, podczas którego dowiedzieli się jakie nasza planeta ma dla nas przepiękne dary oraz co ją zatruwa i niszczy. Wszyscy dowiedzieli się co to jest recykling i jak należy segregować odpady.

Jesteśmy przekonani, że swoimi działaniami uświadomiliśmy wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba mądrze wykorzystywać, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele naszego przedstawienia.

M. Jeleniewska
T. Borecka

Galeria zdjęć – kliknij