PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU

      Uczniowie właśnie wrócili z ferii zimowych, które w tym roku szkolnym przypadły w pierwszym terminie. Dopiero teraz zatem  można dokonać jego posumowania. Z prawdziwą radością możemy wymienić uczniów,  którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i więcej, jak również bardzo dobre lub wzorowe zachowanie Są to: – kliknij, aby zobaczyć zestawienie.