PODRĘCZNIKI DO RELIGII

PODRĘCZNIKI DO RELIGII
na rok szkolny 2022/2023

 Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa 1 – Podręcznik – „Poznaję Boży Świat”
Klasa 2 – Podręcznik  – „Odkrywam Królestwo Boże”
Klasa 3 – Podręcznik – „Jezus jest z nami”
                Zeszyt ćwiczeń – „Jezus jest z nami”
Klasa 4 – Podręcznik – „Miejsca pełne BOGActw”
                Zeszyt ćwiczeń – „Miejsca pełne BOGActw”
Klasa 5 – Podręcznik  – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”
                Zeszyt ćwiczeń – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”
Klasa 6 – Podręcznik – „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”
                Zeszyt ćwiczeń- „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”
Klasa 7 – Podręcznik – „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”
Klasa  8 – Podręcznik –  „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”