PODRĘCZNIKI DO RELIGII na rok szkolny 2023/2024

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa 1 – Podręcznik – „Poznaję Boży Świat”
Klasa 2 – Podręcznik  – „Odkrywam Królestwo Boże”
Klasa 3 – Podręcznik – „Poznaję Jezusa”
    Zeszyt ćwiczeń – „Poznaję Jezusa””
Klasa 4 – Podręcznik – „Miejsca pełne BOGActw”
    Zeszyt ćwiczeń – „Miejsca pełne BOGActw”
Klasa 5 – Podręcznik  – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”
    Zeszyt ćwiczeń – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”
Klasa 6 – Podręcznik – „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”
    Zeszyt ćwiczeń- „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”
Klasa 7 – Podręcznik – „Szczęśliwi, którzy czynią dobro”
    Zeszyt ćwiczeń: „Szczęśliwi, którzy czynią dobro”
Klasa  8 – Podręcznik –  „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”