Podręczniki dla uczniów

Podręczniki do wszystkich przedmiotów uczniowie otrzymają w szkole w pierwszych dniach września.

Podręcznik/katechizm i ćwiczenia do religii należy zakupić we własnym zakresie.

Klasa I – podręcznik „Poznaję Boży świat”
Klasa II – podręcznik „Idziemy do Jezusa”
Klasa III – podręcznik i ćwiczenia „Jezus jest z nami”
Klasa IV – podręcznik i ćwiczenia „Miejsce pełne bogactw”
Klasa V – podręcznik i ćwiczenia „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” (nowy podręcznik)
Klasa VI – podręcznik i ćwiczenia „Tajemnica Bożego życia”
Klasa VII – podręcznik „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”
Klasa VIII – podręcznik „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia z wydawnictwa „Jedność”