PODĄŻAJ ZA MARZENIAMI…

W nowej części naszej szkoły, nad wejściem do sekretariatu, zawisły zdjęcia znanych w środowisku lokalnym (i nie tylko) osób, które odwiedziły naszą placówkę. 

Na naszej ściance znajdują się obecnie: 
1) Monika Kończyk – Konsul Generalny RP w Sydney  (była u nas jako Pomorski Kurator Oświaty),
2) ksiądz Zbigniew Gełdon wraz z zespołem Na Cały Głos,
3) podróżnicy: Michał Cejer i Alicja Grabowska,
4) prowadząca warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla młodzieży grupa Hip Hop Druga Szansa,
5) Fundacja Pomorze Dzieciom Hospicjum.

    Wszyscy oni, mimo trudności, rozwijają się, podróżują, spełniają swoje marzenia. Zdjęciom z dedykacją i życzeniami dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewie towarzyszy motto: „Podążaj za marzeniami”. Niech będzie to motywacja również dla naszych uczniów, że warto marzyć i wszystko jest możliwe. 

E. Kłos