Ósmoklasiści i ich próbny egzamin

W dniach 10 – 12.02.2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie, 42 uczniów klas VIII przystąpiło do próbnego egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Obowiązywały ich szczególne procedury:

  • Przed wejściem na salę musieli okazać dokument tożsamości – legitymację szkolną.
  • Na egzamin uczniowie mogli przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.
  • ‎Na egzaminie nie mogli korzystać z kalkulatora oraz słowników.
  • Nie wolno im było także wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Wyniki, z którymi zostaną zapoznani ósmoklasiści, pozwolą im jeszcze lepiej przygotować się do egzaminów kwietniowych, które w bieżącym roku zaplanowano w całej Polsce w dniach 21-23.04.2020 r. 

100 % frekwencja na próbnym egzaminie – jest dowodem, że uczniom bardzo zależy na sprawdzeniu swojej wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim wysokim wyniku na zaświadczeniu z egzaminu właściwego.

M. Fandrejewska