Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W roku szkolnym 2021/2022 została przywrócona organizacja Turnieju BRD.  Podobnie jak w latach poprzednich pieczę nad sprawnym przebiegiem zmagań pełni Polski Związek Motorowy w porozumieniu z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Infrastruktury oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Lokalnie do przeprowadzenia danego etapu Turnieju BRD zaangażowane są również Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Komisariaty Policji oraz  szkoły.

Nadrzędny cel Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym są przede wszystkim wszelkie  działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie 30 marca 2022 roku do zmagań etapu szkolnego przystąpiło: w grupie I (klasy V/VI) – 9 uczniów oraz w grupie II (klasy VII/VIII) – 25 uczniów. Gratulujemy uczniom z Gniewskiej Jedynki, którzy wykazali się najlepszą znajomością  przepisów  ruchu drogowego i zakwalifikowali się do kolejnego etapu.

GRUPA I: Hinz Maja, Kuca Lena – Vb,  Kaiser Jakub, Mazur Oliwier – VIa,
GRUPA II: Górska Julia – VIIIc, Kitowski Mateusz – VIId, Klimczak Jakub – VIIId.

            Zapraszamy do naszej placówki 12 kwietnia 2022 roku na godzinę 9.00 –  wszystkie szkoły z Gminy Gniew.  SP1 w bieżącym roku szkolnym 2021/22 jest organizatorem zmagań gminnych Turnieju BRD.

M. Fandrejewska
K. Hejnowska