Nowy rok szkolny 2020/2021 w cieniu pandemii

Wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite,
nad książką szkolną, nad zeszytem…

1 września teren przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie od wczesnych godzin rannych, wypełniał się uczniami.  430 uczniów z podziałem na mniejsze grupy, w różnym przedziale czasowym, z zachowaniem reżimu sanitarnego, spotkało się ze swoimi kolegami i koleżankami oraz Wychowawcami. Pomimo pandemii rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/21 miało charakter uroczysty. Z tej okazji Pan Dyrektor – Mirosław Narloch życzył wszystkim uczniom dużo radości z pozyskiwania wiedzy oraz przyjaźni, rodzicom  zrozumienia i cierpliwości, natomiast pedagogom i pracownikom oświaty   codziennej satysfakcji z misji, którą realizują. Apelował o szczególne przestrzegajmy podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zasad higieny związanych z okresem pandemii .

W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego uczestniczyła Pani Wiceburmistrz – Joanna Kamińska, która skierowała wiele ciepłych słów zarówno do nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Tym ostatnim życzyła  samych szóstek.

M. Fandrejewska