Narodowe Czytanie

Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do 12. akcji Narodowe Czytanie, podczas której wspólnie czytamy dzieła, które tworzą kanony polskiej literatury. 

       W tym roku czytaliśmy fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Ta nastrojowa książka, napisana barwnym językiem, wnosi też wiele patriotyzmu i wydarzeń historycznych jak na przykład Powstanie Styczniowe, którego 160 lecie obchodzimy w tym roku. Nasze uczennice: Marta Piekarska, Weronika Sobczyk i Martyna Rychlewicz godnie reprezentowały szkołę 8.09.2023 roku na Rynku Miejskim. Czytały one fragmenty powieści, ukazujące losy rodzin Bohatyrowiczów i Korczyńskich.

Atmosfera spotkania  była niezwykle uroczysta, przyniosła wiele przyjemności i pożytku. Było to pasjonujące spotkanie z klasyką polskiej literatury.                                                                                                                            Małgorzata Jeleniewska