NAJŻYCZLIWSI Z SP 1

W ramach projektu „Otwórz serce na święta” wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach z elementami bajkoterapii, które zostały przygotowane i przeprowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego. Lekcje dotyczyły tematów związanych z życzliwością, empatią i tolerancją. Podsumowaniem był wybór najżyczliwszej osoby z każdej klasy. Zostało to wykonane za pomocą ankiety online.

Aleksander Janicki- klasa 1a

Filip Klinkosch- klasa 1b

Agnieszka Kłodda- klasa 2a

Karolina Urban- klasa 2b

Karolina Zabrocka- klasa 3a

Cyprian Książek- klasa 3b

Weronika Sobczyk- klasa 4a

Maja Hinz- klasa 4b

Jakub Kaiser- klasa 5a

Maja Radzikowska- klasa 5b

Ignacy Piernicki- klasa 6a

Lena Laśkiewicz- klasa 6b

Szymon Bafia- klasa 6c

Roksana Frost- klasa 6d

Maria Szmyt- klasa 7a

Igor Kujawski- klasa 7b

Aleksandra Rompa- klasa 7c

Karolina Dominikowska- klasa 7d

Klaudia Mirota- klasa 8a

Marta Krzyżanowska- klasa 8b

Aleksandra Tarnowska- klasa 8c

Na wszystkich wyróżnionych Uczniów czekają nagrody do odbioru w bibliotece szkolnej.

Serdecznie gratulujemy najżyczliwszym Uczniom i ich Rodzicom, a wszystkich zapraszamy do obejrzenia filmiku.

Projekt  został dofinansowany ze środków Gminy Gniew w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury.

W filmie wykorzystano utwór RALPH Tables Have Turned