Mózg – dowodem na potencjał człowieka

Dnia 7 czerwca grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie , która zakwalifikowała się do III Pomorskiej Konferencji Naukowej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” pod hasłem Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości”, gościła na Politechnice Gdańskiej. Wizyta związana była z uczestnictwem w zajęciach przygotowujących do zaprezentowania referatów lub posterów podczas III Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, która odbędzie się 16 listopada 2019 roku. Na warsztatach uczniowie dowiedzieli się, czym powinna charakteryzować się dobra prezentacja lub poster, jak zainteresować słuchacza, a także jak przygotować artykuł naukowy wraz z aparatem krytycznym, czyli zespołem środków służących do naukowego opracowania jakiegoś zagadnienia. Wydarzenie było doskonałą okazją do spotkania innych młodych ludzi, dla których nauka jest pasją oraz pomocą w przygotowaniu się do listopadowej konferencji.

Mirosława Fandrejewska
Beata Koszowska