Młodzi, mądrzy i zaangażowani z SP1 w Gniewie

Uczniowie klas VIII – Cyprian Benyśkiewicz, Kacper Cieszyński i Ignacy Kopp Ostrowski ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie zostali zakwalifikowani do III etapu – wojewódzkiego,  osiągając tytuł laureatów w zmaganiach powiatowych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” – z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne.  Ósmoklasiści znaleźli się na liście 45 najzdolniejszych uczniów  województwa pomorskiego.

              11 marca 2023 roku w Gdańsku podjęli wyzwanie w ostatnim etapie  – wojewódzkim. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zmierzyli się z NAJLEPSZYMI!!! Gratulujemy uczniom osiągnięcia ogromnego sukcesu. Bardzo cieszymy się ze wsparcia Rodziców wyróżnionych uczniów – dziękujemy.

M. Fandrejewska – szkolny koordynator projektu „Zdolni z Pomorza”
K. Cieszyńska – szkolny opiekun uczniów z przedmiotów rozwijających         kompetencje społeczne w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”