Komputery do nauki online w ramach programu Zdalna szkoła

W ramach programu Zdalna Szkoła, polegającego na wsparciu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Urząd Miasta i Gminy w Gniewie zakupił dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewie  8  laptopów .

Komputery zostały przygotowane do pracy i przekazane uczniom.

Sprzęt komputerowy został zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.