Klasa na medal – wyniki konkursu

Na początku roku został ogłoszony konkurs „Klasa na medal”, w którym za poszczególne konkurencje klasy otrzymywały punkty. Niestety wprowadzenie nauczania zdalnego nie pozwoliło nam na realizację wszystkich zadań. Niemniej jednak, Samorząd Uczniowski postanowił nagrodzić 3 klasy, które prowadziły w lutym po ostatniej konkurencji. Klasy te otrzymają bony do realizacji w przyszłym roku szkolnym.

Klasa VIIb – 200zł
Klasa Ib i IIa – 100zł
Gratulujemy!

Anna Dworakowska-Gloc – w imieniu SU