Przedmiot marzeń Janka Muzykanta – spotkanie ze skrzypkiem i altowiolistą Janem Cieszyńskim