Egzamin ósmoklasisty – sesja 2023

Za nami bardzo ważny czas w edukacji uczniów klas ósmych. W dniach 22-25 maja 2023 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie, podobnie jak ich rówieśnicy w całej Polsce, przystąpili do swojego ważnego egzaminu ósmoklasisty. Pytania zawarte w testach obejmowały wymagania określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Sprawdzały również, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiadomości i nabyli umiejętności z takich przedmiotów jak: język polski, matematyka i język nowożytny.

 Uzyskane wyniki będą kluczowym elementem branym pod uwagę w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. Zostaną one udostępnione wszystkim uczniom klas VIII, zgodnie z harmonogramem CKE – 3 lipca 2023 roku.

M. Fandrejewska
E. Kłos