Egzamin ósmoklasisty – organizacja

1. W dniach egzaminacyjnych tj. 16-18.06.2020 r. uczniowie gromadzą się przed szkołą o godzinie 8.15 lub o czasie przyjazdu dowozów szkolnych, zachowując odstępy co najmniej 1,5 m.

2. Uczniowie na placu przyszkolnym mają zasłonięte usta i nos.

3. Uczniowie na teren szkoły wnoszą tylko materiały piśmiennicze, legitymację szkolną, wodę do picia w butelce do 500 ml.

3. Wchodzenie uczniów do szkoły odbywa się pojedynczo przy zachowaniu norm sanitarnych obowiązujących w szkole:

  • Uczeń wchodzący do szkoły przedkłada osobom wpuszczającym n/w dokumenty:     – oświadczenie rodzica o zdrowiu dziecka                                                                 – zgodę na pomiar temperatury ciała
  • Uczniowie, którzy uczestniczyli w konsultacjach z nauczycielami i już złożyli dokumenty nie muszą ponownie ich składać.
  • Przy wejściu do szkoły uczniowie mają zakryte usta i nos, dezynfekują ręce oraz kierują się do przypisanych im sal egzaminacyjnych.
  • Przy sali egzaminacyjnej uczniowi zostanie wylosowany numerek ławki.
  • Uczeń okazuje legitymację szkolną i może zostać poproszony przez członka zespołu egzaminacyjnego o chwilowe odsłonięcie twarzy, celem identyfikacji.
  • Po tych czynnościach uczeń zajmuje wylosowane miejsce egzaminacyjne i może zdjąć ochronną maseczkę.

Po zakończeniu egzaminu uczniowie kierują się bezpośrednio do wyjścia z budynku, zachowując odstępy co najmniej 1,5 m., mając zasłonięte usta i nos.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi ws. organizacji egzaminu ósmoklasisty:

Harmonogram egzaminu

Informacja o sposobie organizacji egzaminu ósmoklasisty

WAŻNE – ZOBACZ JAK NALEŻY SIĘ ZACHOWAĆ PODCZAS EGZAMINU