E – LEGITYMACJE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Na awersie karty będzie umieszczone zdjęcie ucznia, jego imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania oraz nazwa i adres szkoły. W prawym rogu znajdzie się symbol mikroskopu.

Na rewersie będzie informacja o uprawnieniu posiadacza legitymacji do ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego. Pod nią będzie osiem miejsc na naklejki holograficzne. Ważność legitymacji dla uczniów szkół podstawowych będzie poświadczana co roku do 30 września.

Nowe e-legitymacje wydaje się uczniom, którzy nie posiadają legitymacji lub kończy się  ich ważność  – bezpłatnie.

Na wniosek rodzica, uczniowi można  wymienić legitymację papierową na plastikową, odpłatnie ok. 10-11 zł.

Wzór wniosku do pobrania
Wniosek o wydanie e-legitymacji

Zdjęcia do legitymacji prosimy dostarczyć do sekretariatu do dnia 20 marca 2019r.

                                                                            Dyrektor Szkoły
Mirosław Narloch