Dzień Otwarty w ZSP w Gniewie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie w dniu 29 marca 2022 roku zorganizował Dzień Otwarty. Ósmoklasiści z Gniewskiej Jedynki  z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w przygotowanym spotkaniu. W trakcie pobytu w ZSP w Gniewie nasi uczniowie mogli uzyskać informacje o proponowanej ofercie edukacyjnej w roku szkolnym 2022/23, o kierunkach kształcenia i o wielu innych równie ważnych sprawach. Spotkanie oraz możliwość porozmawiania zarówno z nauczycielami i uczniami z tejże placówki w dużej mierze pozwoliły na prawidłowy wybór dalszej edukacji. Z pewnością od 1 września grupa absolwentów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie będzie kontynuowała naukę w murach szkoły, w której mogła gościć i uzyskać wiele zwrotnych informacji.

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie SP1 w Gniewie serdecznie dziękują całemu Gronu Pedagogicznemu ZSP w Gniewie za zaproszenie, profesjonalne przygotowanie spotkania i miłą atmosferę.

M. Fandrejewska