DO WIDZENIA, PRZYJACIELE …


25 czerwca uroczyście podsumowano naukę, pracę i aktywność odchodzących już za chwilę uczniów klas ósmych. Po wielu latach są oni pierwszym rocznikiem, który opuszcza nie sześcio- lecz ośmioklasową Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie.


            To święto uczniów zorganizowane zostało z zachowaniem obostrzeń sanitarnych w gniewskiej hali sportowej.  W uroczystości brali udział: nauczyciele, pracownicy szkoły, władze miasta, zaproszeni goście, delegacje z klas siódmych, rodzice absolwentów i oczywiście – uczniowie klas ósmych. Cała uwaga zebranych skupiła się na klasach: VIII a i VIII b, które spotkały się tym miejscu, by ostatni raz omówić wyniki w nauce, udział w konkursach, osiągnięcia i działalność społeczną. Był to czas pożegnań nie tylko z klasami ósmymi. Oficjalnie i uroczyście podziękowano również za lata pracy odchodzącym na emeryturę paniom: Teresie Boreckiej i Marioli Górskiej.
            Dyrektor szkoły – pan Mirosław Narloch podsumował lata pracy młodych ludzi, zachęcał ich do podejmowania własnych wyborów i szukania swojego miejsca w życiu.  Z całą stanowczością podkreślił, iż ta młodzież gotowa jest  do nowych wyzwań i może śmiało ruszać w wielki świat. Złożył również  podziękowania rodzicom, którzy wspierali swoje dzieci i brali udział w życiu szkoły oraz gronu pedagogicznemu i pracownikom za zaangażowanie w proces nauki i wychowania.  Następnie uroczyście wręczono każdemu absolwentowi dyplomy ukończenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie. Podziękowano im również za udział w konkursach i aktywność w wolontariacie.
            Listy gratulacyjne z rąk Dyrekcji i wychowawców: Mirosławy Fandrejewskiej i Kazimiery Cieszyńskiej  odbierali najlepsi uczniowie i ich rodzice. Zatem szkołę podstawową z wyróżnieniem ukończyli: Paweł Cieszyński  ( VIII a ), Zofia Kopp Ostrowska ( VIII a ), Aleksandra Ogonowska ( VIII a ), Jakub Strelau (VIII a ), Monika Grzenda ( VIII b ), Kinga Kawaler ( VIII b ), Sara Lipińska ( VIII b ), Aleksander Pek ( VIII b ), Mateusz Piecyk  ( VIII b ), Sandra Simon ( VIII b ), Zofia Szmyt ( VIII b ), Amelia Tarnowska ( VIII b ) i  Alicja Ziołkowska  ( VIII b ).
Z rąk pana Mirosława Narlocha Nagrodę Dyrektora odebrała uczennica klasy VIII a Zofia Kopp – Ostrowska. Doceniono jej aktywność literacką, udział w wielu konkursach, zaangażowanie  i bardzo wysokie osiągnięcia w nauce.  Zosia i tym razem zachwyciła zgromadzonych swoją poezją, którą specjalnie przygotowała na to pożegnanie.
            Nasi uczniowie docenieni zostali również przez władze miasta. Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Gniew za wysokie wyniki w nauce za czas pracy w szkole podstawowej i za wzorowe  zachowanie otrzymały od pana Macieja Czarneckiego: Zofia Kopp Ostrowska ( VIII a ), Monika Grzenda ( VIII b ) i Alicja Ziołkowska ( VIII b ).
            Apel kończący naukę w klasach ósmych to również moment, gdy chorąży pocztu przekazują sztandar pod opiekę młodszych kolegów. Decyzją Rady Pedagogicznej skład pocztu sztandarowego w nowym roku szkolnym stanowić będą uczniowie klas siódmych: Klaudia Mirota (VII a), Dorota Langowska (VII a), Marta Krzyżanowska (VII b), Adrianna Urbaniak (VII b), Marta Schramka (VII b), Hubert Dorotin (VII a) i Kacper Narloch (VII a). Obowiązki godnego reprezentowania szkoły i sprawowania pieczy nad sztandarem przekazali swoim kolegom:  Zofia Kopp Ostrowska (VII a), Zofia Szmyt (VIII b), Kinga Kawaler (VIII b), Monika Grzenda (VIII b), Sara Lipińska (VIII b), Alicja Ziołkowska (VIII b), Paweł Cieszyński (VIII a), Jakub Strelau (VIII a) i  Aleksander Pek (VIII b). W imieniu Rady Pedagogicznej  – za sumienną pracę i godną postawę podziękowała odchodzącym opiekująca się pocztem sztandarowym pani Ewelina Mosek – Mosińska.
            Starszych kolegów pożegnali w programie muzyczno – słownym uczniowie klas siódmych. Również i absolwenci ze wzruszeniem dziękowali wychowawcom, nauczycielom i rodzicom za trud włożony w ich wychowanie i edukację.  Na końcu tego uroczystego apelu  był jeszcze czas na refleksje,  osobiste podziękowania i pożegnania z kolegami i przyjaciółmi.
            Drodzy Absolwenci, życzymy Wam powodzenia, radości i samych sukcesów w odkrywaniu nowych tajemnic, a do wymarzonej przyszłości niech wiodą Was same proste drogi. I niech słowa piosenki, którą śpiewaliście: „Do widzenia, przyjaciele…” przypominają Wam, że zawsze ich tutaj mieć będziecie.

      Ewa Kłos