Dni Mózgu w Trójmieście w ramach innowacji pedagogicznej

Grupa 18 uczniów z klas V – VII postanowiła rozwijać swoje zainteresowania z zakresu nauk przyrodniczo – matematycznych, przystępując do realizacji zajęć ujętych w innowacji pedagogicznejMÓZG – komputerowe centrum  zarządzania”. Integracja wiedzy z zakresu biologii, chemii, matematyki i informatyki zostanie  przekazana młodym naukowcom w różnych formach: warsztatów, seminariów, konferencji, E–konferencji, prelekcji, wykładów, wycieczek, lekcji poglądowych, webinariów – wideoszkoleń.

Głównym celem podjętych działań jest przede wszystkim:

  • praca z uczniem zdolnym,
  • rozwijanie zainteresowań uczniów,
  • przystąpienie szkoły do projektu „Zdolni z Pomorza”,
  • współpraca z wyższymi uczelniami w Gdańsku: Uniwersytetem Gdańskim – Wydziałem Biologii oraz Wydziałem Matematyki, Politechniką Gdańską oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku,
  • możliwość uczestnictwa w III Pomorskiej Konferencji Naukowej „Zdolni z Pomorza”,która odbędzie się w listopadzie się pod hasłem „Mózg nieposkromiony – Dążenie człowieka do doskonałości”.

Pierwszym działaniem zaangażowanej grupy piąto-, szósto-, i siódmoklasistów był wyjazd 15 marca na Dni Mózgu. Uniwersytet Gdański – Wydział Biologii zapewnił młodym odbiorcom różnorakie zajęcia zgłębiające wiedzę o narządzie zarządzającym organizmem. 5 godzinny pobyt na wyższej uczelni stał się niezwykłym doświadczeniem dla naszych uczniów. Autorzy innowacji i organizatorzy pierwszej wycieczki bardzo dziękują firmom: Zakładowi Produkcyjno – Handlowemu „RUBIKON” w Polskim Gronowie, Firmie Mikrostyk  w Gniewie, Bankowi Spółdzielczemu w Gniewie oraz Firmie Rolls-Royce Poland w Gniewie. Dzięki otwartości wielu osób i zaangażowaniu się w rozwój pasji uczniów, będziemy mogły wskazać innowacyjne metody pracy. Z pewnością działania zaowocują – stwarzając ucznia poszukującego wiedzy, twórczego i kreatywnego.

M. Fandrejewska
B. Koszowska

Galeria zdjęć – kliknij