„Debata”

5 października 2020 r. uczniowie klas ósmych wzięli udział w warsztatach z zakresu rekomendowanego programu profilaktycznego „Debata” Celem programu jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości.

Barbara Gacek-Pek