Co to jest fonoholizm?

25 marca uczniowie klas siódmych uczestniczyli w warsztatach z fonoholizmu – czyli nałogowego i niekontrolowanego korzystania z telefonów komórkowych.
Dzięki warsztatom uczniowie wiedzą do jakich ciekawych zadań może być wykorzystywany telefon oraz co dobrego można uzyskać przez odpowiedzialnie korzystanie z urządzenia. Ponadto uczeń jest świadomy najważniejszych zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego wykorzystywania urządzeń mobilnych i wie w jakich sytuacjach, w jakich miejscach telefony komórkowe i tablety nie powinny być używane i dlaczego. Rozumie potrzebę bezpośredniego kontaktu z rodzicami poprzez rozmowę, dotyk, wspólnie spędzony czas.
Przede wszystkim uczeń ma świadomość, co to jest cyberprzemoc, jakie przyjmuje formy oraz jak można jej przeciwdziałać.

Warsztaty profilaktyczne zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie.

E.Głowala, B.Gacek-Pek

Galeria zdjęć – kliknij