Internet łączy ludzi

W ramach przystąpienia do międzynarodowego projektu „GoodNetwork Rozmawiasz-Pomagasz” klasa Vc miała możliwość rozmowy online ze swoimi rówieśnikami z Kenii. To było pierwsze nasze spotkanie, na którym uczniowie obu klas przedstawiali się i zadawali sobie pytania. Okazało się, że nasi koledzy spędzają w szkole codziennie wiele godzin i bardzo to lubią! A pizza dostępna jest w ich kraju tylko w dużych miastach… Z niecierpliwością czekamy na kolejną rozmowę, w czasie której dowiemy się więcej o życiu naszych nowych znajomych z Afryki.

Anna Dworakowska-Gloc
Katarzyna Zabrocka

Galeria zdjęć – kliknij

Szkolne Dni Profilaktyki

W październiku obchodziliśmy Szkolne Dni Profilaktyki. Wszelkie działania ukierunkowane były na profilaktykę uzależnień i zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa. Uczniowie klas I-IV uczestniczyli w przedstawieniu profilaktycznym „ W leśnym sadzie niejeden bohater dziś zasiądzie” prezentowanym przez Teatr „Maska” z Krakowa.
Uczniowie klas VII mieli okazję uczestniczyć w warsztatach „Debata” – prowadzonych przez pracownika Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa. Program „Debata” jest przeznaczony dla młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości.
Uczniowie klas VIII uczestniczyli w warsztatach „Trening asertywności” prowadzonych przez terapeutę Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Jedna z możliwych definicji asertywności, to umiejętność postępowania w zgodzie z samym sobą, nie pozwalając przy tym innym na naruszanie granic własnych i innych osób. W postawie uległej , stawiamy prawa innych ponad własne. W agresywnej naruszamy granice innych dla własnych celów. Przyznanie sobie i innym prawa do asertywności, pozwala chronić nadrzędne prawo swoje i innych do bycia sobą.
Mam nadzieję, że nasi uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności , która przydadzą im się w dalszym życiu.

B. Gacek-Pek

Galeria zdjęć – kliknij

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

4 października to Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to święto, które w szczególny sposób obchodzone jest w naszej szkole. Tego dnia uczniowie klas III-VIII mogli sprawdzić swoje umiejętności z tego zakresu. Za prawidłowo wykonane zadanie otrzymywali ordery i certyfikaty. Po raz kolejny nasi uczniowie testowali znajomość tabliczki mnożenia wśród osób dorosłych. Odwiedzili Dom Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biedronkę oraz Netto. Musimy przyznać, że umiejętność mnożenia i dzielenia jest na wysokim poziomie.

B. Gacek-Pek

Galeria zdjęć – kliknij

PIERWSZAKI JUŻ OFICJALNIE Z NAMI

„Obiecuję uroczyście:

– będę starał się być dobrym i uczciwym,
– będę strzegł honoru i  dobrego imienia naszej szkoły,
– będę uczył się tego, co piękne i mądre,
– będę kochał i czcił Ojczyznę.”

            Takie słowa wypowiadali pierwszoklasiści w czasie uroczystości Pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gniewie, które miało miejsce 30 września. W tym dniu zostali oni oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej. Uroczystość ta kończyła obchody jubileuszu 135 – lecia istnienia gniewskiej Jedynki.

            W szkolnej sali gimnastycznej  pierwszaki zostały pożegnane przez swoich kolegów z klas szóstych, po czym udały się do Zamku w Gniewie, by tam przystąpić do pasowania. Pogoda  nie sprzyjała w tym dniu, padał deszcz i wiał silny wiatr. Mimo tego Pierwszaki doskonale poradziły sobie ze stresem. Najpierw uczestniczyły w krótkim nabożeństwie w kaplicy zamkowej, następnie, już na jego dziedzińcu, przedstawiły swój program artystyczny. Tam ślubowały w obecności sztandaru szkoły. Następnie aktu pasowania, poprzez dotknięcie uczniowskiego ramienia rycerskim mieczem, dokonali: Dyrektor Szkoły – pan Mirosław Narloch i Burmistrz Miasta i Gminy Gniew – pan Maciej Czarnecki. Pierwszaki otrzymały dyplomy, szkolne e-legitymacje, woreczki gimnastyczne wraz ze słodką niespodzianką w środku i od rodziców rożki obfitości. Całość uroczystości uświetniły: pokaz walki rycerskiej i taniec historyczny w wykonaniu rekonstruktorów z Chorągwi Zaciężnej „Apis”.

            Cieszymy się, że byli z nami zaproszeni goście. Oprócz rodziców i dziadków gościliśmy również Kierownika Referatu Społecznego panią Joannę Jaskólską i Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Dariusza Kowalewskiego. 

            Naszym Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w nauce, uśmiechu oraz wytrwałości w pokonywaniu trudności !

 Ewa Kłos

zdjęcia: Miasto i Gmina Gniew – kliknij

III Ogólnopolski Konkurs Językowo-Plastyczny Idiom…ink

Serdecznie zapraszamy do III konkursu Językowo – Plastycznego Idiom…ink.

Regulamin konkursu:
Idiom czyli wyrażenie językowe (najczęściej kilkuwyrazowe), którego znaczenie jest inne, niż wynika to ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w skład idiomu oraz z reguł językowych. Jest ono właściwe dla danego języka i rzadko istnieje możliwość dosłownego przetłumaczenia go na inny język.
Celem konkursu jest nauka poprzez zabawę i ukazanie potrzeby znajomości idiomów angielskich, które nadają wypowiedzi żywszy i bardziej obrazowy charakter oraz rozładowują napięcie pomiędzy rozmówcami dzięki swemu dowcipnemu brzmieniu.
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką obrazującej idiom angielski (jego dosłowne tłumaczenie/nie znaczenie) oraz napisaniu samego idiomu.
Format pracy – dowolny.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas 1-8.
Praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła, adres szkoły, telefon, imię i nazwisko opiekuna.
Ocenie podlegać będą: pomysłowość, walory artystyczne, SAMODZIELNOŚĆ, pomysłowość, zastosowane techniki, poprawność językowa. Prace niesamodzielne będą dyskwalifikowane.
Dyplomy i nagrody otrzymają laureaci i ich opiekunowie.
Prace przechodzą na własność organizatora.
Udział w konkursie jest jednoczesną akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację prac oraz nazwisk.

Termin oddawania prac 21.10.2019, prace proszę składać u nauczycieli języka angielskiego.

Joanna Balbusa

Koncert Muzyki Klasycznej – 30.09.2019

Uroczysty Koncert Muzyki Klasycznej zakończył obchody 135-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie. W pięknej gotyckiej świątyni rozbrzmiewała muzyka baroku i romantyzmu. Mieliśmy okazję wysłuchać wirtuozowskiej gry Jana Cieszyńskiego na altówce i Filipa Cieszyńskiego na fortepianie. Następnie zaprezentował się kwartet fortepianowy w składzie: Jan Cieszyński – altówka, Victoria Gosiewska – skrzypce, Monika Ryńska – fortepian, Michał Pogorzelski – wiolonczela. Cenne informacje o muzykach, kompozytorach i utworach przekazała nam Natalia Cieszyńska, która poprowadziła to muzyczne wydarzenie. Na koncert przybyli pracownicy,  uczniowie oraz ich rodziny, emerytowani nauczyciele, absolwenci i sympatycy muzyki klasycznej, których w naszym miasteczku jest wielu.

W świecie, w którym tak mało czasu mamy dla siebie, gdzie pędzimy, by sprostać życiu – znalazła się ta krótka chwila na to, by poczuć, co tak naprawdę jest ważne. Piękno i radość jest dookoła i ten koncert uzmysłowił nam, że zawsze będzie trwał wyścig, ale dla takich chwil, gdzie jednoczy się cała, bliska nam społeczność – warto żyć.

To był dzień pełen wspomnień, wzruszeń,  pozytywnych emocji i niesamowitych przeżyć. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni gromkimi brawami i pięknymi kwiatami.

Elżbieta Żukowska

Galeria zdjęć – kliknij

Wyniki konkursu „Portret króla Jana III Sobieskiego”

Konkurs przeznaczony był dla uczniów  klas I – III Szkoły Podstawowej Nr1 w Gniewie. Wszystkie prace były oryginalne i zgodne  z tematem.
Jury w składzie: Mariola Górska, Maria Dziki,  Barbara Gacek- Pek i Katarzyna Zabrocka miało bardzo trudne zadanie,  aby wyłonić trzy najlepsze prace.

I miejsce – klasa IIB – nagroda 300 zł
II miejsce – klasa IB – nagroda- zestaw materiałów plastycznych dla klasy
III miejsce  – klasa IIA – nagroda  – zestaw materiałów plastycznych dla klasy 

Nagrody zostały dofinansowane ze środków Gminy Gniew w ramach realizacji projektu „Od przeszłości ku przyszłości ” oraz Radę Rodziców.
Wszystkie prace były wystawione 27.09.2019r. w holu hali sportowej  podczas uroczystości 135 lecia Szkoły Podstawowej Nr1  w Gniewie  oraz w sali gimnastycznej podczas uroczystej Gali 30.09.2019 r.

Mariola Górska
Maria Dziki

Galeria zdjęć – kliknij

Wyniki konkursu teatralnego „Królewski orszak”

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej Nr1 w Gniewie. Do konkursu przystąpiły tylko dwie klasy: VC i VD. Oceniane były stroje z epoki, muzyka i taniec.
Jury w składzie: Maria Dziki,  Mariola Górska  I Joanna Kaczmarek  postanowiło nagrodzić  obie klasy i przyznać równorzędne I miejsca.

I miejsce  – klasa VC – nagroda 300 zł
I miejsce  – klasa VD – nagroda 300 zł

Nagrody zostały dofinansowane ze środków Gminy Gniew w ramach realizacji projektu „Od przeszłości ku przyszłości ” oraz Radę Rodziców. 

Mariola Górska 
Maria Dziki 

Galeria zdjęć – kliknij

Z życia świetlika: Co za draka dzisiaj w świetlicy mamy „Dzień Chłopaka”

Wesoło minął nam poniedziałek w świetlicy szkolnej. Jak wszyscy wiedzą 30 września obchodzimy „Dzień Chłopaka”. Dla naszych świetlików także mieliśmy przygotowane niespodzianki. Chłopcy mierzyli się w różnych konkurencjach, przy których mieliśmy mnóstwo frajdy. Jedzenie ciastek bez użycia rąk było nie lada wyzwaniem. Już nie możemy doczekać się kolejnego tematycznego dnia, a nasze dziewczyny z niecierpliwością czekają na „Dzień Kobiet”.

Galeria zdjęć – kliknij

Niezawodni Wolontariusze!

21 września nasi Uczniowie pomagali przy organizacji „VI-go Biegu Gniewskiego z Zakładem Kruszyw”. Zabezpieczali trasę przebiegu najmłodszych uczestników.

Serdecznie dziękujemy: Monice i Magdalenie Perron, Marcie Krzyżanowskiej, Adriannie Urbaniak z kl. VII b, Amelii Koksie , Zofii Kopp Ostrowskiej, Pawłowi Cieszyńskiemu i Kacprowi Gubańskiemu z klasy VIII a oraz Zofii Szmyt, Alicji Ziołkowskiej, Julii Podwalskiej, Monice Grzendzie, Amelii Tarnowskiej, Kindze Kawaler i Aleksandrowi Pekowi z VIII b.

K. Zabrocka, B.Gacek-Pek