Aktywna tablica

Scenariusze zajęć – klasy I – III

Pokażemy, co umiemyp. Joanna Kaczmarek

Jak samochody wpływają na środowisko? p. Joanna Kaczmarek

Utrwalenie podstawowych pojęć z zakresu programowania- algorytm.– p. Joanna Kaczmarek

Utrwalenie numerów alarmowych– p. Natalia Mykowska

Utrwalenie wyrazów z „s”, „ś”, „sz” w śródgłosie– p. Natalia Mykowska

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20– p. Natalia Mykowska

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 6 – p. Katarzyna Zabrocka

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnejp. Katarzyna Zabrocka

Nasze spotkania– p. Elżbieta Żukowska

Revision. Powtórzenie poznanego słownictwa – p. Anna Dworakowska- Gloc

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH
NA LEKCJACH „ AKTYWNA TABLICA – SPE”

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH
NA LEKCJACH „ AKTYWNA TABLICA – SPE” – 2

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH
NA ZAJĘCIACH LOGOPEDYCZNYCH „AKTYWNA TABLICA – SPE”

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH
NA ZAJĘCIACH KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH „AKTYWNA TABLICA – SPE”

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH
NA ZAJĘCIACH KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH
„AKTYWNA TABLICA- SPE” – 2

 Scenariusze zajęć – klasy IV – VIII

Figury geometryczne- powtórzenie wiadomości– p. Anna Dworakowska- Gloc

Mierzenie kątów – p. Beata Koszowska

Rozpoznawanie figur przestrzennych – p. Beata Koszowska

Święta siostra Faustyna Kowalska– p. Elżbieta Żukowska

Świat przedstawiony w utworze Henryka Mickiewicza „W pustyni i w puszczy”– p. Aneta Bartoszek- Pustkowska

Jak rozpoznać podmiot i orzeczenie w zdaniu? – p. Aneta Bartoszek- Pustkowska

Zapłodnienie. Rozwój zarodkowy i płodowy – p. Mirosława Fandrejewska

Serce i jego praca – p. Mirosława Fandrejewska

Efekty towarzyszące reakcjom chemicznym – p. Mirosława Fandrejewska

Rozpuszczalność jako cecha substancji – p. Mirosława Fandrejewska