Aktywna tablica

Scenariusze zajęć – klasy I – III

Pokażemy, co umiemyp. Joanna Kaczmarek

Jak samochody wpływają na środowisko? p. Joanna Kaczmarek

Utrwalenie podstawowych pojęć z zakresu programowania- algorytm.– p. Joanna Kaczmarek

Utrwalenie numerów alarmowych– p. Natalia Mykowska

Utrwalenie wyrazów z „s”, „ś”, „sz” w śródgłosie– p. Natalia Mykowska

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnejp. Katarzyna Zabrocka

Nasze spotkania– p. Elżbieta Żukowska

Scenariusze zajęć – klasy IV – VII

Mierzenie kątów – p. Beata Koszowska

Rozpoznawanie figur przestrzennych – p. Beata Koszowska

Święta siostra Faustyna Kowalska– p. Elżbieta Żukowska