Aktywna Tablica 2022

Nasza szkoła już kolejny  raz bierze udział w programie Aktywna Tablica. Tegoroczna edycja poza rozwojem szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych ma na celu przede wszystkim stworzenie gabinetów edukacyjno- terapeutycznych wspomagających pracę z uczniem w ramach zajęć o charakterze terapeutycznym. Nowoczesne komputery wyposażone w kamery, mikrofony oraz tablety graficzne, a także programy edukacyjne na pewno usprawnią i uatrakcyjnią codzienną pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym tygodniu odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywały się w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

Koordynator programu
Joanna Kaczmarek