Telefony zaufania

Telefony zaufania

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Udostępniamy Wam numery telefonów do miejsc, w których dyżurują specjaliści, służący Wam pomocą. Mamy nadzieję, że nie będzie potrzeby korzystania z nich. Wolimy jednak, byście wiedzieli o istnieniu takich instytucji.

Telefony zaufania:

  1. Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Tel. 116111
  2. Telefon Dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci Tel. 800 100 100
  3. Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka Tel. 800 12 12 12
  4. Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia’’ Tel. 800 120 002

5.Telefon Rzecznika Praw Obywatelskich Tel. 800 676 676

  1. Telefon Zaufania Dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym Tel.116 123
  2. Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Tel. 800 120 226
  3. Telefon Zaufania ,,Narkotyki-Narkomania’’ Tel. 801 199 990
  4. Telefon Wsparcia Dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego Tel. 800 70 2222
  5. Telefon Dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców Tel. 800 080 222

Barbara Gacek-Pek, Małgorzata Śmigerska